top of page

Press Releases

Volunteer Centre Awards 2024: Student Nominees (part 1)

Volunteer Centre Awards 2024: Student Nominees (part 1)

April 23, 2024

Anna Mae Lamentillo builds Night Owl GPT:  An AI Platform Championing the Linguistic Diversity of the Philippines

Anna Mae Lamentillo builds Night Owl GPT: An AI Platform Championing the Linguistic Diversity of the Philippines

April 23, 2024

LSE International Development Review unveils Research on Carbon Pricing

LSE International Development Review unveils Research on Carbon Pricing

April 8, 2024

Inilabas ng LSE International Development Review ang Mahalagang Pananaliksik Tungkol sa Carbon Financing

Inilabas ng LSE International Development Review ang Mahalagang Pananaliksik Tungkol sa Carbon Financing

April 8, 2024

Binigyang-diin ni Anna Mae Yu Lamentillo ang pagbabago ng Transportasyon ng Metro Manila sa Prestihiyosong  LSE International Development Review

Binigyang-diin ni Anna Mae Yu Lamentillo ang pagbabago ng Transportasyon ng Metro Manila sa Prestihiyosong LSE International Development Review

March 30, 2024

Anna Mae Yu Lamentillo highlights the transformation of Metro Manila’s Transportation in Prestigious LSE International Development Review

Anna Mae Yu Lamentillo highlights the transformation of Metro Manila’s Transportation in Prestigious LSE International Development Review

March 30, 2024

Lamentillo, ginawaran ng Adopted Lakan Award ng PNP Academy

Lamentillo, ginawaran ng Adopted Lakan Award ng PNP Academy

March 14, 2024

Lamentillo Receives Adopted Lakan Award from PNP Academy

Lamentillo Receives Adopted Lakan Award from PNP Academy

March 9, 2024

Lamentillo, Manila Bulletin ilulunsad ang Night Owl Podcast

Lamentillo, Manila Bulletin ilulunsad ang Night Owl Podcast

February 13, 2024

Lamentillo, Manila Bulletin launch Night Owl Podcast

Lamentillo, Manila Bulletin launch Night Owl Podcast

February 13, 2024

Librong Night Owl isinalin sa Hiligaynon, Kapampangan, Bikolano

Librong Night Owl isinalin sa Hiligaynon, Kapampangan, Bikolano

January 30, 2024

Night Owl Book now in Hiligaynon, Kapampangan, Bikolano

Night Owl Book now in Hiligaynon, Kapampangan, Bikolano

January 28, 2024

bottom of page